Amb aquest pla 2018-2019 aspirem a construir un espai restauratiu i coeducatiu, sustentat en els principis de la justícia restaurativa, la responsabilitat, la participació i la igualtat.

Un dels objectius d’aquest pla és difondre la consciència que la convivència es construeix i que l’existència d’una clima o d’un altre és responsabilitat de cadascun dels membres de la comunitat.

Al punt 4 es detallen les accions previstes per a la consecució d’aqueixos objectius.

logo_gran_bloc6.png

PLA DE CONVIVÈNCIA 2018-2019