Na Juani Olivares, com a coordinadora de mediació, i n’Àngels Garcia, com a coordinadora de convivència, hem assistit aquesta setmana a un curs sobre pràctiques restauratives: un projecte emmarcat en el Comenius Regio del Convivèxit.
Allà hem escoltat l’experiencia d’alguns professionals de Hull que han explicat com en aquesta ciutat la justícia, l’educacio, els serveis socials… s’organitzen majoritariament en cercles restauratius.
Els cercles restauratius contribueixen a crear bones relacions, a enfortir el sentiment de comunitat i a reduir els conflictes; a més a més, ens ajuden a resoldre’ls quan apareixen: els conflictes es resolen de manera dialogada emprant l’estratègia dels cercles restauratius, en els quals participen totes les persones implicades que, amb l’ajuda d’un facilitador, analitzen el conflicte, com els ha afectat i què necessiten per reparar la relació. Als cercles es dóna molta importància a l’expressió dels sentiments, es promou la responsabilitat i la col·laboració.
L’experiència ens ha estat molt profitosa i esperem poder anar compartint-la amb vosaltres de mica en mica: nosaltres ja hem començat a practicar-los!
Pràctiques restauratives