Nixe, nascuda al cau de la Comissió de Convivència, fidel a l’ànima aventurera de l’Arxiduc i al seu emblemàtic vaixell, ha esdevingut finestra i mirall alhora de totes aquestes aventures que anomenem extraescolars perquè no es realitzen dins l’aula, però que són ben escolars perquè sense aquestes, l’escola que és el nostre institut seria molt més pobra i avorrida.

El Consell de Redacció de Nixe està format per alumnes de tots els nivells d’ESO i Batxillerat del centre; amb ells ha col·laborat el professorat organitzador de les activitats.

A tots ells, professores i professors, alumnat redactor i, molt especialment als membres del Consell: moltes gràcies per la col·laboració i l’entusiasme perquè puguem gaudir d’aquesta revista, que és de tots v(n)osaltres.

Capbussat-t’hi!!