Durant aquest curs 2010/2011 la Comissió de Convivència ha organitzat un curs de formació perquè alumnat, professorat, famílies i personal no docent aprenguessin tot plegats a fer mediacions. A la fi, només ell pogueren seguir membres del professorat i alumnes.

Mediacions? Què és una mediació? Una mediació és una manera de afrontar els conflictes de manera dialogada: quan dues persones tenen un conflicte, petit o gros, i no s’entenen per solucionar-lo, poden sol·licitar una mediació al Servei de Mediació Escolar, perquè un mediador o una mediadora els ajudi a aclarir-ho. Aquesta persona no els donarà la solució, ni els jutjarà, però els ajudarà a resoldre’l.

Durant unes 40 hores professors, professores i alumnes seguiren aquest curs, que impartien tres especialistes de l’Institut per la Convivència i l’Èxit Escolar.

Gràcies a la formació, ara hi ha un equip de 28 persones, entre alumnes i profes que formaran part, el proper curs, del SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR.

Us animem a confiar en aquest servei perquè us ajudi a resoldre els vostre problemes!

El 13 de maig tots els alumnes van participar en la II Trobada d’Alumnat Mediador, organitzada pel Convivèxit.

Trobada_alumnat_mediador_2011